کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 ۲-۲-۲- فلسفه مدیریت بازاریابی

 

فعالیت‌های بازاریابی سازمان‌ها تحت مفاهیم ‌پنج‌گانه ای اداره می‌شوند. این مفاهیم عبارتند از: تولید، کالا، فروش، بازاریابی و بازاریابی اجتماعی.

 

۲-۲-۲-۱- مفهوم تولید

 

در مفهوم تولید، فرض بر این است که مشتریان نسبت به کالاهایی نظر مساعد خواهند داشت که اولاً موجود بوده و ثانیاًً دارای قیمت بسیار مناسبی باشند. ‌بنابرین‏ مدیریت وظیفه بهبود تولید و توزیع را بر عهده دارد. این مفهوم یکی از قدیمی ترین فلسفه‌های راهنمای فروشندگان محسوب می‌شود.

 

در دو وضعیت مختلف، مفهوم تولید فلسفه مفیدی محسوب می‌شود. حالت اول وقتی پیش می‌آید که تقاضا برای کالا از عرضه آن پیشی می‌گیرد. در این حالت، مدیریت روش های افزایش تولید را بررسی می‌کند. حالت دوم وقتی پیش می‌آید که هزینه تولید کالا زیاد است و افزایش کارایی برای کاهش هزینه ها لازم به نظر می‌رسد.

 

۲-۲-۲-۲- مفهوم کالا:

 

بر اساس این مفهوم، مشتریان خواهان کالاهایی هستند که از بهترین کیفیت و کارایی برخوردار باشند. بر مبنای این اصل، سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته کالا اختصاص دهد. مفهوم کالا می‌توان به بیماری «نزدیک بینی بازاریابی» منجر گردد. برای مثال مدیریت یک شرکت راه آهن ممکن است تصور کند که مردم خواهان «قطار» هستند و نه «حمل و نقل» و به همین دلیل رقابت خطوط هوایی، اتوبوس، کامیون و اتومبیل را نادیده بگیرد.

 

۲-۲-۲-۳- مفهوم فروش

 

بسیاری از سازمان‌ها از مفهوم فروش تبعیت می‌کنند. بر اساس این مفهوم، مصرف‌کنندگان به میزانی که باید کالاهای تولیدی یک شرکت را نخواهند خرید مادامی که شرکت به میزان وسیع برای فروش و ترویج کالاهای خود نکوشد. این مفهوم عملاً ‌در مورد «کالاهای ناخواسته» تجربه شده است، کالاهایی که خریداران به طور معمول به خرید آن ها نمی اندیشند، کالاهایی چون دایره المعارف. صنایع تولید کننده این گونه کالاها باید به دنبال مشتریان بالقوه باشند و آنان را نسبت به مزایای این کالا‌ها متقاعد کنند. مفهوم فروش در حیطه سازمان‌های غیر انتفاعی نیز تجربه شده است. مانند تبلیغات شدید برای کاندیدای منتخب یک حزب سیاسی.

 

۲-۲-۲-۴- مفهوم بازاریابی

 

در مفهوم بازاریابی، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، بستگی تام دارد به تعیین و تریف نیازها و خواسته‌های بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتریان به نحوی مطلوب تر و مؤثر تر از رقبا.

مفاهیم فروش و بازاریابی غالباً با یکدیگر اشتباه می‌شوند. مفهوم فروش از «دخل به بیرون» می‌نگرد. این مفهوم از کارخانه شروع می‌کند، به محصولات و کالاهای موجود شرکت توجه دارد و به دنبال کسب فروش سود آور، تلاش‌های فروش و تبلیغات پیشبردی قابل ملاحظه ای را می‌طلبد. اما مفهوم بازاریابی دارای نگاهی از «بیرون به داخل» است. این مفهوم با یک بازار کاملاً تعریف شده آغاز می‌شود، روی نیازهای مشتریان تأکید دارد، کلیه فعالیت‌های بازاریابی را هماهنگ می‌کند که به نحوی مشتریان را متاثر می‌سازد و با تأمین رضایت مشتریان، سود می‌افریند. شرکت‌ها تحت لوای مفهوم بازاریابی، کالاهایی را تولید می‌کنند که مشتریان می‌خواهند و بدین وسیله رضایت مشتریان را تأمین می‌کنند و سود می‌آفرینند.

 

بسیاری از شرکت‌ها هستند که مدعی کاربرد مفهوم بازاریابی‌اند اما در واقع بدان عمل نمی کنند. آن ها فرمهایی از بازاریابی را دارند، فرمهایی نظیر: معاونت بازاریابی، مدیران محصولات مختلف، برنامه های بازاریابی و تحقیقات بازاریابی، ولی از محتوای آن محرومند. سالیان متمادی کار سخت لازم است تا شرکتی با جهت یابی فروش به شرکتی با جهت یابی بازاریابی مبدل شود.

 

۲-۲-۲-۵- مفهوم بازاریابی اجتماعی:

 

این مفهوم بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته‌ها و منابع بازارهای هدف خود را تعیین کند؛ سپس در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته‌ها را به صورت کارآمدتر و مؤثر تری تأمین کند به نحوی که بقاء و بهبود رفاه مشتری و جامعه هر دو فراهم گردد.

 

مفهوم بازاریابی اجتماعی از جمله جدیدترین مفهوم از مفاهیم ‌پنج‌گانه فلسفه مدیریت بازاریابی است. مسأله قابل بحث در محدوده مفهوم بازاریابی اجتماعی این است: در عصر مشکلات زیست محیطی، کمبود منابع، رشد فزاینده جمعیت، تورم جهانی و فراموشی خدمات اجتماعی، آیا بازاریابی محض کافی است؟ پرسشی که مفهوم بازاریابی اجتماعی مطرح می‌کند این است:

 

چنان که شرکتی خواسته‌های فردی را درک و تأمین نماید، آیا در بلند مدت نیز همواره بهترین روش را برای مصرف‌کنندگان و جامعه به کار برده است؟

 

بنابر مفهوم بازاریابی اجتماعی، مفهوم بازاریابی محض، تضادهای ممکن بین خواسته‌های کوتاه مدت مشتری و رفاه بلند مدت او را از نظر دور می‌دارد.

 

مفهوم بازاریابی اجتماعی ایجاب می‌کند بازاریابان در تعیین سیاست‌گذاری‌های بازاریابی، بین ملاحظات سه گانه «منافع شرکت»، «خواسته‌های مصرف‌کننده» و «منافع جامعه» تعادل لازم را برقرار سازند.

 

۲-۲-۳- عوامل مؤثر در تغییر تقاضا

 

عواملی را که در تغییر تقاضا موثرند می‌توان به دو دسته مادی و معنوی تقسیم نمود.

 

۲-۲-۳-۱- عوامل مادی مؤثر در تقاضا:

 

  1. تغییرات در سطح درآمد عمومی یا درآمد طبقه خاصی از اجتماع

 

  1. تغییرات در جمعیت یا مشخصات آن نظیر: نسبت سن، جنسیت، تمرکز و غیره.

 

  1. تغییرات در وضع اجتماعی مردم مانند: تعداد و سن ازدواج، تعداد فرزندان و غیره.

 

  1. تغییرات در وضع حکومت، عدالت، امنیت و سیاست خارجی.

 

  1. تغییرات ‌در ارزش پول، وضع اعتبارات و مقدار پول در گردش.

 

  1. تغییرات در مقررات دولت مانند: کنترل قیمت‌ها، انبارداری، مالیات بر خرید و فروش، انحصارات.

 

  1. تغییرات عوامل طبیعی مانند: سیل، گرما و سرما، بارندگی، طوفان و غیره.

 

  1. تغییرات در وضع شهرها، بزرگ شدن، متروک شدن، احداث جاده یا راه آهن، ایجاد کارخنه‌ها و کارگاه ها، خیابان بندی و طرز ساختمان‌ها.

 

  1. اقدامات عمرانی دولت‌ها، سد سازی و ایجاد مؤسسات انتفاعی.

 

 1. اختراعات.

۲-۲-۳-۲- عوامل معنوی مؤثر در تقاضا:

 

  1. سطح معلومات: بالا رفتن سطح معلومات هر جامعه مستلزم تغییراتی در سلیقه و طرز زندگی افراد می‌باشد. این تغییرات باعث ایجاد احتیاج به بعضی از اجناس و عدم احتیاج به برخی دیگر می‌شود.

 

  1. طرز فکر: هر نوع تغییر در طرز فکر مردم جامعه باعث تغییراتی در احتیاجات آنان می‌شود.

 

  1. اعتقادات: ایمان و اعتقادات مردم با احتیاجاتشان رابطه مستقیم دارد.

 

  1. تقلید: یکی از مؤثر ترین عوامل تعیین احتیاجات مردم، تقلید می‌باشد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 07:53:00 ب.ظ ]
[۲۵]. Geiger M. A. And Raghunanan, K. (2002).”Auditor tenure and audit reporting failures”. Auditing: A Jounal Of Practice & Theory, vol.21,Issue 1, PP.585-612.

 

[۲۶] Geiger , M .A , Rama , D.V. 2006 . Audit Fees ,and auditor reporting on stressed Companies , Auditing : A Journal of Practice and Theory 22(2), 53-69

 

[۲۷]. Herrbach, o.(2001), “Audit quality, auditor and the psycholoqioal contact , the European Accountinq Reviw, vol.10(4) , pp.787-802.

 

[۲۸]. Henock Louis. Acquirers Abnormal Returns, Audit frim Size and the Small Auditor Clientele Effect , Journal of accounting and economy

 

[۲۹] Hopwood , W, McKeon , J , Matcher , J , 1994 . A Test of the International Explanatory power of opinions .qualified for consistency and Uncertain the Accounting Review 64.28-48

 

[۳۰]. Hossain , M. Lim, C. and P.Tan (2010),”Corporate Governance , Legal Environment , And Auditor Ehoice in Emerging Markets” , Review of Pacific. Basin Financiel Markets And Policies, vol .13,No.1, PP.91-126.

 

[۳۱]. Kane, G.D.; and U.Velury (2004) “The Role of Institutinal Ownership in the Market for Auditing Services : An Empirical Investigation”, Journal of Business Research ,Pp.976-983.

 

[۳۲]. Kim, J . B.,And Yi,C H.(2007).”Does auditor rotation improve audit quality in emerginq markets Korean evidene” workinq papn cocordia University and Honq konq polytechnic Universit.

 

[۳۳]. Khurana, I.,& Ramana , K.(2004). Litigation risk and the Finacil reporting credibility of Big4 versus Non-Big audits :evidence From Anglo American counties. The Accounting Review , 78(2),473-495.

 

[۳۴] Lawrence , A , and p., Zhang . (2011 ) . Can Big 4 versus Non – Big 4- differences in audit – quality proxies be attributed to client characteristics ? the Accounting Review , Vol , 86, No . 1 .pp . 259-286.

 

[۳۵]. Lin , Z.j. ; and M. Liu (2009), “The Impact of Corporate Governance on Auditor choice: Evidence from china “, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, PP.44-59.

 

[۳۶]. Li , Song Frank M. and Wong Sonia M.L. (2008), “A Continuous Relation between Audit firm size and Audit Opinions Evidence From chinavb, Internatinal Journal of Auditing Int.J.Audit 12:111-127.

 

[۳۷]. Mansi, SD, A., Maxwell, W.F. And Miller , D, P. (2004).”Does auditor quality and tenure matter to investors? Evidence from the market”. Journal Ofaccounting Research, vol. 42. Issue 4, PP.755-793.

 

[۳۸]. Niskanen, M.,Karjalainan, J.,& Niskanen, J.(2009).the role of auditing in small private Family Firms:is it about quahity and credibility ? Family Business Review , 23,(3),230-45.

 

[۳۹]. Palmerose , Z. (1988), ” An analysis of auditor litigation and audit service quality”. The Accounting Review, Vol.64, PP55-73.

 

[۴۰]. Romanus , R .N , J. J . Mager, and D.M . Fleming . (2008) . Auditor Industry Specialization , Auditor Changes , and Accounting 413- Restatements . Accounting Horizons 22 (4) : 389

 

[۴۱]. Willenborg , M , 1999 Empirical analysis Of the economic . demand for auditing in the initial public offerings market . Journal of Accounting Research 37(1) ,225-238.

 

[۴۲]. Wang, Q.,Wong T,I.,&xia(2008).State ownership, the institutional environment , and audit choice: evidence From China. Journal of Accounting and Economics,46(1).112-134.

 

پیوست:

 

جامعه حسابداران رسمی ایران

 

پرسشنامه کنترل وضعیت مؤسسه‌ حسابرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات حسابرسی مورد بررسی

 

 

 

 

نام شماره عضویت در جامعه

اسامی شرکا: تاریخ تأسيس:

 

 

 

سال مالی:

 

شماره تلفن:

تاریخ بررسی قبلی: فعلی: ارزیابی نتایج بررسی مؤسسه‌ حسابرسی شرح عناوین مورد بررسی حداکثر امتیاز قابل اکتساب امتیاز تعیین شده توسط

 

 

 

گروه بررسی کننده کار گروه ۱- رعایت ضوابط (مندرج در اساسنامه جامعه)

 

۲- محل مؤسسه‌

 

۳- شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی

 

۴- بیمه ومالیات

 

۵- وضعیت کارها و کارکنان:

 

۲-۵- تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی

 

۳-۵- عدم وابستگی و اتکای مؤسسه‌ به یک گروه سهامدار عمده

 

۶- استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان

 

۷- استخدام کارکنان

 

۸- آموزش کارکنان

 

۹- ارتقای کارکنان

 

۱۰- نظام مندی کنترل کار از نظر زمان بندی

 

۱۱- نظام مندی دستورالعمل ها و روش های حسابرسی

 

۱۲- گزارش های حسابرسی

۱۲۰

 

۴۰

 

۳۰

 

۱۰۰

 

۱۱۰

 

۶۰

 

۳۰

 

۶۰

 

۱۰۰

 

۲۰

 

۷۰

 

۱۸۰

 

۸۰

جمع ۰۰۰/۱ اسامی گروه بررسی کننده نام ونام خانوادگی شماره عضویت در جامعه زمان صرف شده امضاء تاریخ کار گروه امضاء

جامعه حسابداران رسمی ایران

 

پرسشنامه کنترل کیفیت مؤسسه‌ حسابرسی

 

 

 

 

عنوان

 

 

شرح حداکثرامتیاز قابل اکتساب امتیاز مکتسبه

 

 

 

گروه بررسی کننده کارگروه

 

  1. Finantial Accounting Standards Board ↑

 

  1. Ghylin et al. ↑

 

  1. Becker et al. ↑

 

  1. Lawrence et al. ↑

 

  1. Balsam et al. ↑

 

  1. Geiger And Raghunandan ↑

 

  1. Romanus et al. ↑

 

  1. Davis& et al . ↑

 

  1. Ben & et al. ↑

 

  1. Khorana & Ramamen ↑

 

  1. Young& Stephen ↑

 

  1. Chen and Church ↑

 

  1. Hopwood ct al ↑

 

  1. Geiger and Rama ↑

 

  1. De Angelo ↑

 

  1. Vilenborg ↑

 

  1. Henock Louis ↑

 

  1. Kim et al. ↑

 

  1. Moizer ↑

 

  1. Dang Li ↑

 

  1. Herrbach ↑

 

  1. Coram et al. ↑

 

 

 

  1. Bates et al., ↑

 

  1. Copley et al., ↑

 

  1. Kane, et al., ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:05:00 ب.ظ ]
‌در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان، نظریه ای وجود دارد ‌به این عنوان که نمی توان در جرمی که اطفال انجام داده‌اند آن ها را تحت آن جرم خطاب نماییم . در جرائم خاص مثل دزدی و سرقت های خرد و بی اهمیت ، نباید به عنوان دزد بر آن ها برچسب زنی نمود، و به جای کاربرد لفظ دزد یا هر جرمی که طفل انجام داده، باید واژه طفل بزهکار را به کار برد، زیرا این واژه نشانگر این است که طفل نیاز به مراقبت و اصلاح دارد و عمل او نشان دهنده تقصیر و گناه و در پی آن مجازات نمی باشد.

 

طبق این فلسفه بزهکار بودن، نشانه وضعیت خاص روحی روانی و سنی مرتکب است و اطفال به لحاظ همین ویژگی در صورت ارتکاب به عمل خلاف قانون ، مجرم قلمداد نمی شوند و به عنوان بزهکار می توان آن ها را در قلمرو کیفری بررسی نمود . از دیدگاه این نظریه، بزهکار بودن مجازات را نمی طلبد بلکه مستلزم اقدامات تربیتی مراقبتی و اصلاحی است و ‌به این لحاظ طفلی که جرم را انجام می‌دهد، هرچند اگر از سوی بزرگسالان ارتکاب یابد، مستحق مجرمیت و مجازات است، نباید آن ها را ‌به این عنوان خطاب نمود، زیرا طبق نظریه ی برچسب زنی موقعیت این اطفال به خطر خواهد افتاد اما ‌در مورد این اطفال خطا نمودن آن ها به عنوان بزهکار هیچگونه برچسب و لکه ی ننگی را در بر نخواهد داشت زیرا این واژه همان‌ طور که گفتیم مستلزم تربیت مراقبت و اصلاح است نه مجرمیت و مجازات (Cocuk mahkemelerin karulusu)

 

۱-۱۱-۳-۸- جرم زدایی

 

جرم زدایی در معنای دقیق کلمه، یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار که در قانون واجد وصف جرم شده است، و در بعضی از دوره ها در ارتباط با جرایم اخلاق و عفت عمومی ، مذهب و امور سیاسی مطرح شده است. در عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سال‌های ۱۹۶۰ میلادی به صورت بحث روز درآمده است. این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری، یعنی تعدیل عناوین مجرمانه یا تعداد جرایم در قانون جزا مطرح شده است (نجفی ابرند آبادی ، علی حسین،۱۳۷۵، ص ۷۷).

 

با این همه جرم زدایی به مفهوم دقیق این واژه، یعنی سلب مجازات از عمل یا رفتار شخص. البته هر قدر هم که این امر ضروری به نظر برسد، در حال حاضر به صورت محدودی تحقق پذیر است. به طور مثال در شرایط فعلی و در جوامع کنونی، هیچ کس پیشنهادی برای جرم زدایی از قتل عمد، سرقت یا کلاهبرداری ارائه نمی­دهد(مهرا، نسرین،۱۳۸۰، ص ۳۰۳).

 

همچنین جرم زدایی عبارت است از مجموعه فرآیندی که از طریق آن ها صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها، به عنوان واکنش علیه بعضی رفتارها از نظام کیفری گرفته شود ‌بنابرین‏ جرم زدایی فرایندی است که از طریق آن ها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها ، به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاصی، سنجش شود، این عمل ممکن است به وسیله ی قانونگذاری یا با روشی که به موجب آن قوه ی قضائیه قانون را تفسیر می‌کند، انجام گیرد (آنسل، مارک، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۵، ص۱۰۵).

 

با توجه به تحقیقات جرم شناسی برای تبیین جرم زدایی در قواعد مربوط به اطفال بزهکار می توان به مواردی اشاره کرد که در آن ها از این فرایند سخن گفته شده است که عبارت است از: نیاز به راهکارهای پیشرفته در زمینه ی پیشگیری از بزهکاری و همچنین بررسی منظم و اتخاذ معیارهایی در این زمینه و اهمیت آن ها باید شناخته شود. این خط مشی ها و معیارها نباید چنان باشند که بر اساس آن ها طفل بزهکار به لحاظ رفتاری که موجب وارد آمدن صدمه جدی به جریان رشد و نمو او نشود، یا به دیگران آسیبی نرساند، مجرم قلمداد گردد و گرفتار تنبیه شود. البته باید ‌به این نکته توجه نمود که رفتار یا کردار نوجوانان که با ارزش‌ها و هنجارهای عمومی و اجتماعی انطباق ندارد، غالباً جزء فرایند بلوغ و رشد است و در بیشتر افراد با گذر به دوره ی بزرگسالی خود به خود از بین می رود. با توجه ‌به این موارد چنین استنباط می‌گردد که نوعی جرم زدایی نسبت به اعمال اطفال و نوجوانان صورت گرفته ولی نسبت به آن دسته از رفتارهایی که شدید نبوده و مستلزم صدمه جدی به خود و دیگری نباشد (Tomanbay,ilhan,1999,P465).

 

۱-۱۱-۳-۹-کیفر زدایی:

 

کیفر زدایی عبارت است از جرم زدایی ناقص. در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌گردد. کیفر زدایی ممکن است به صورت مختلف تحقق پذیرد. این امر ممکن است نتیجه­ اقدام قانون‌گذار باشد که جنایتی را به جنحه که فقط برای آن مجازات تأدیبی در نظر گرفته و یا خلاف که برای آن مجازات‌های بسیار خفیف منظور شده است، تبدیل نماید و ممکن است نتیجه عمل مقامات قضایی نظیر دادسرا باشد. دادسراها همان گونه که در عمل متداول است، وقتی تنها عناصر عمل قابل مجازات را ملحوظ می‌کنند و سایر عناصر را نادیده ‌می‌گیرد این عمل منجر به جنحه­ای شدن اعمالی می‌گردد که در واقع از سوی قانون‌گذار جنایت تلقی شده اند. قاضی دادگاه نیز می‌تواند با وصف زدایی از جرمی که رسیدگی به آن به او حواله شده است آن را تبدیل به جرمی کم اهمیت تر کند به علاوه، ما به اهمیت آنچه که از آن به «بایگانی بدون تعقیب» تعبیر می شود و عبارت است از بایگانی کردن پرونده بدون اینکه اقدامی قضایی درباره ی آن معمول شود واقف هستیم. حتی ممکن است کیفر زدایی از بزه دیده ای که از اعلام شکایت خودداری می‌کند ناشی شود. این امتناع ممکن است محصول عدم اعتماد بزه دیده به پلیس و دادگستری و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم و وارد کننده ی خسارت باشد، امروزه حتی برخی از نظامهای تقنینی بر پایه ی همین ملاحظات، تعقیب کیفری را موکول به شکایت رسمی زیان دیده از جرم کرده‌اند. ‌بنابرین‏ مفهوم کیفر زدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از نظام کیفری می شود (مهرا، نسرین،۱۳۸۰، ص۳۰۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:16:00 ب.ظ ]
۲-۲-۲- تعریف تجارت الکترونیک

 

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت‌های تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت‌ها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آن ها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم افزارها و سیستم‌ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حساب‌ها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستم‌ها زیربنای اساسی فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از به کارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهای جغرافیایی و ‌ملیت‌ها -عرضه کنند.

 

بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، در حالی که این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را دربرگرفته‌است. به سادگی می‌توان هر گونه فعالیت تجاری و مالی بین مؤسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.

 

تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده‌است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می‌توانست محصولات خود را با بهره گرفتن از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از ۵۰۰ شرکت نشان می‌دهد که حدود ۳۴ درصد از آن ها در سال ۱۹۹۵ و حدود ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفت.

 

۲-۲-۳- مزایا و معایب تجارت الکترونیک

 

سوالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد.

 

• افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه گذاری

 

• افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل

 

• جهانی شدن

 

• کاهش هزینه های تبلیغات برای شرکت‌ها وبه دلیل عدم حضور واسطه

 

البته همچون تمام فناوریها و تکنولوژی های ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:

 

• تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان

 

• ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکت‌های کوچک و کاهش تولید

 

• تجارت الکترونیک نیازمند بستر های مناسب از جمله صدور و استفاده از کارت های اعتباری ویزاکارت ومستر کارت و…است.

 

• کارت های اعتباری در دو نوع صدور مجازی کارت اعتباری و صدور معمولی امکان پذیر می‌باشد.

 

• از جمله وب سایت های فعال در زمینه صدور کارت اعتباری وصدور ویزا کارت مجازی و صدور ویزا کارت در ایران وب سایت ویزا کارت می‌باشد با آدرس www.virtualbank.ir

 

۲-۲-۴- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک

 

• یک سیستم بانکی روان و دقیق

 

• قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی

 

• کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات

 

• تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی (کپی رایت)

 

• محرمانه بودن اطلاعات شخصی

 

• تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین‌المللی

 

• همکاری دانشگاه ها،مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مختلف

 

• پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه

 

• تأمین، صدور و به کارگیری کارت هوشمند

 

• تأمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم.

 

۲-۲-۵- مدل‌های تجارت الکترونیک

 

تجارت الکترونیک دارای مدل‌های زیر است:

 

• تجارت Business to Business-B۲B

 

• تجارت Business to Consumer-B۲C

 

• تجارت Consumer to Consumer-C۲C

 

• تجارت Business to Administration-B۲A

 

• تجارت Consumer to Administration-C۲A

 

• تجارت Government to Government- G۲G

 

• تجارت Government to Business -G۲B

 

• تجارت G۲E- Government to Employee

 

• تجارت Peer to Peer – P۲P

 

۲-۲-۵-۱- تجارت فروشنده با فروشنده

 

B۲B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکی است و بیشترین عایدی را دارد.در این مدل، همه افراد و خدمات مرتبط با تجارت بین‌المللی از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایی کالا، پشتیبانی، خدمات ( سرویسها) بازرسی، اخبار بازاریابی و کاربری های نرم افزار که موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش می‌شوند، در یک محل گردهم می‌آیند. B۲B در جایی استفاده می‌شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که کسب و کار در اینترنت با خطرات بسیار همراه‌است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را از روی اینترنت خریداری کنند. شرکت سیسکو سیستمز یکی از اولین شرکت‌های بزرگی بود که در جولای ۱۹۹۶ سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد. یک ماه بعد شرکت‌های کامپیوتری مانند مایکروسافت و IBM نرم افزارهای تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم می‌کرد، به بازار عرضه کردند. به صورت طبیعی، در B۲B فروش مستقیم منبع اصلی درآمد به حساب می‌آید، مانند وقتی که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما می‌فروشد. با وجود این، وب می‌تواند روی فروش مستقیم تأثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.

 

در این نظام جدید، مشکلاتی نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشتری و فروشنده باعث می‌شود که معامله به صورت مجازی صورت گیرد. این مشتریان برای دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلی وصل شوند، اما هیچ تضمینی برای اینکه کسی در آن سوی خط باشد، وجود ندارد.

 

۲-۲-۵-۲-تجارت فروشنده و مصرف کننده

 

بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B۲C است که به معنای خرده فروشی می‌باشد. این نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می‌توان انواع و اقسام کالاها را از شبکه خریداری کرد. B۲C با راه اندازی سایتهایی چون AMAZON و CDNOW آغاز شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:28:00 ب.ظ ]
صبر بر معصیت: یعنی ایستادگی در برابر انگیزه­ های نیرومند و محرک گناه. گناه، عمل خارج از عرف، شرع و هنجار است. زمانی که فرد میل به انجام کاری خارج از عرف یا شرع پیدا می­ کند و از سوی دیگر، بازداری به حداقل می­رسد، یعنی نمی­تواند ارضاء را به تأخیر بیاندازد، مرتکب گناه می­ شود. فرد پس از انجام گناه، احساس گناه و پشیمانی می­ کند؛ یعنی خود را متهم و سرزنش می­ کند و ارزیابی منفی نسبت به خود دارد. پس صبر در برابر گناه، به­معنای مبارزه با تمایلاتی است که موجب فروپاشی انسان و مانع رشد و در نتیجه منجر به تأخیر انداختن آن ها و هدایت آن تمایلات می­گردد (حسین ثابت،۱۳۸۷).

 

بر اساس یک تقسیم ­بندی دیگر صبر بر سه نوع است:

 

  1. صبر عوام و توده مردم: این صبر عبارت است از خویشتن­داری از روی تظاهر به قوت نفس و اظهار ثبات و پایداری در آسیب­ها و حوادث ناگوار.

 

  1. صبر زهٌاد و عبٌاد و اهل تقوا و ارباب قلم از جهت توقع ثواب آخرت.

 

  1. صبر عارفان: صبر آن ها برای این است که پاره­ای از آنان را در میان مردم از اختیار خاصی برخوردار ساخته و آن ها را در کنار مردم از رهگذر ابتلائات، ویژگی بخشیده و در نتیجه مشمول نظر و لطف والای پروردگار هستند. این نوع صبر احتمالاً به عنوان«رضا» پیوند دارد و ‌می‌توان آن را رضا به قضای الهی نامید (شاهرودی،۱۳۸۹).

۲-۱-۵-۳- رابطه صبر با مفاهیم مشابه

 

برای روشن شدن معنای صبر، باید رابطه آن را با مفاهیمی مانند «شرح و سعه­صدر»، «استقامت: پایداری»، «حلم: بردباری»، «کظم­غیظ: کنترل خشم» و «عفت: کنترل شهوت» روشن سازیم. برخی مفسّران و علمای اخلاق، صبر را یک مفهوم وسیع در نظر گرفته و هر کدام از مفاهیم و ملکات دیگر را یک قسم و نوعی از صبر دانسته ­اند: « برای صبر اقسامی است که هر کدام به اسم خاص گفته می­ شود؛ مثلاً صبر از شهوات نفسانی، عفت است، صبر بر کظم­غیظ، حلم است، صبر از فضول عیش، زهد است، صبر بر حفظ اسرار، کتمان سرّ است، صبر بر انجام تکالیف شرعی، طاعت است، صبر در میدان جنگ شجاعت است.»

 

اما ‌می‌توان این رابطه را به نوعی دیگر بیان کرد که شرح صدر و سعه صدر، «حالت روانی خاص» و صبر «عمل و فرایند نگه­داری نفس برای حالت» است، نه خود آن حالت. ولی پایداری هنگام مواجهه با مشکلات، مهار خشم و شهوت، و تحمل فعالیت­های دشوار، نتیجه و ثمره آن حالت روانی خاص است. به­عبارت دیگر وقتی فردی به دلایل انگیزشی خاص، نفس خود را در آن حالت حفظ کرد و نگه داشت، پایداری، حلم و عفت در او به وجود می ­آید (نوری،۱۳۸۷).

 

۲-۱-۵-۴- صبر در عرفان اسلامی

 

عرفان اسلامی نیز، با استناد به قرآن و روایات، شواهدی فراوان از اهمیت صبر بیان می­ کند. در بینش عرفا صبر از مراحل مهم سیر و سلوک است و در مسیر تعالی سالک، نقشی سازنده دارد.

 

به­علت نقش اساسی و بنیادین صبر در سیر و سلوک، بخش­هایی از کتب مهم صوفیه به صبر اختصاص دارد. در کتاب اسرارالتوحید آمده است: « لایصِلَ المخلوقُ اِلی المخلوقِ الا باالسَیر الیهِ و لا یصِلُ المخلوقُ الٌا بالصٌبرِ علیه بِقَتلِ النفسِ و الهوی . . .»(محمدبن منور،۱۳۸۷).

 

و در تذکره­الاولیا از قول ابوعلی جوزجانی آمده است: «هرکه ملازمت کند بر درگاه مولا، بعد از ملازمت چه بود جز در گشادن؟ و هر که صبر کند به خدای، بعد از صبر چه بود جز وصول به حق؟»(عطار نیشابوری،۱۳۵۱).

 

به علت نقش مهمی که صبر در سیر الی الله دارد، صوفیه آن را یکی از مقامات مهم عرفانی می­دانند. در شرح تعرف آمده است:« و صبر مقامی بزرگ باشد و خدا مصطفی را علیه­السلام صبر فرمود و گفت: اصبرو ما صبرُکَ الٌا بالله» (مستملی بخاری،۱۳۶۵).

 

امام خمینی(ره)، هنگامی که از مراتب صبر نزد عرفا و اهل سلوک و اولیا یاد می­ کند، مراتبی برای صبر ذکر می­ نماید: اولین مرتبه صبر فی الله که « ثبات در مجاهده است و ترک مألوفات و مأنوسات بلکه ترک خویشتن است در راه محبوب » و در مرتبه بعد صبر مع الله است و آن « راجع به اهل حضور و مشاهده جمال است در وقت خروج از جلبات بشریت . . . و متجلی شدن قلب به تجلیات سماء و صفات » و درجه بعدی از صبر عن الله یاد می­ کند و آن « از درجات عشاق و مشتاقین است از اهل شهود و عیان . . . و این اشقّ مراتب صبر و مشکلترین مقامات است » و مرتبه بعد صبر بالله است که « از برای اهل تمکین و استقامت است . . . و پس از تخلق به اخلاق­الله برای آن ها رخ می­دهد» (امام خمینی،۱۳۶۱).

 

مولانا در مثنوی، آنقدر به نقش صبر در سیر و سلوک اهمیت می­دهد که معتقد است پیامبر بر اثر صبر توانست به آسمان‌ها عروج کند و در عرش، حق را ملاقات نماید.

 

سختی­ها و مشکلات و دردها و رنج­ها از دیدگاه عرفان و تصوف، سازنده و تکامل­بخش است، زیرا صبر و استقامت در برابر آن ها موجب می­ شود نیروها و استعدادهای نهفته و پنهان روح شکوفا شود و انسان را به سرچشمه­ی کمال و عظمت می­رساند وبا خداوند پیوند دهد (خوشحال دستجردی،۱۳۸۳).

 

مولانا معتقد است قرار گرفتن جسم در معرض انواع رنج­ها و سختی­ها اگرچه موجب تضعیف جسم می­ شود، اما قدرتمند شدن روح و بقا و جاودانگی آن را درپی دارد.

 

در بینش مولانا، راه رسیدن به نجات و رستگاری از طریق ریاضت و تحمل انواع رنج­ها و سختی­ها امکان­ پذیر است و کسانی که اهل ریاضت نیستند و یا نمی ­توانند باشند گاهی خداوند با فرستادن انواع بلا آن ها را ریاضت می­دهد تا وجودشان از آلودگی­ها پاک و مطهر شود؛ بدین­جهت باید در برابر اراده­ی خداوند تسلیم باشند و به­خاطر لطف و محبتی که به آنان داشته او را شکر و سپاس گویند.

 

 

 

ور نمی­تانی رضا ده ای عیار گر خدا رنجت دهد بی­اختیار

 

که بلای دوست تطهیر شما است علم او بالای تدبیر شما است

 

(مثنوی،۱۳۷۲)

 

از انواع صبر که مولانا ذکر ‌کرده‌است صبر و استقامت در ذکر و صبر انسان کامل و اولیای الهی در برابر آزار جاهلان است. وی می­گوید اولیای حق باید در برابر رنج­ها و آزار جاهلان با عقلی که از جانب خدا به آن ها داده شده است و مربوط به عالم غیب است صبر کنند؛ زیرا صبر در برابر جاهلان، قلب و روح را صفا می­دهد. سپس به صبر پیامبران بزرگ الهی در برابر معاندان اشاره می­ کند. همچون آتش نمرود که درون و باطن ابراهیم را صفا و درخشش داد و صبر طولانی نوح در برابر آزار قومش که روح او را صیقل داد (خوشحال دستجردی،۱۳۸۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:08:00 ب.ظ ]